شهردار;کیخسرو ایرجی
شهدای شهر
شهدای شهر
اخبار تصویری
شورای شهر
جاذبه های شهر
چندرسانه ای شهر
شاخص های مهم شهر
دیار آیت الله دهسرخی
۰
جمعیت کل
درجه شهرداری ۱
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۹۸
۰
تعداد شهدا و ایثارگران

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرمها بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست