50

سرانه فضاهای عمومی

سرانه فضاهای عمومی در روستا با کاربری آنها

کاربری مسکونی

در روستای ده سرخ واحد های مسکونی مساحتی برابر با 94/305354 متر مربع را به خود اختصاص داده اند که بیشترین کاربری و مساحت را در سطح روستا دارا می باشد.

کاربری تجاری

کاربری تجاربی در روستا شامل شرکت تعاونی و دفتر تاکسی تلفنی می باشد که مساحت 63/3067 متر مربع محاسبه گردیده است که سهم آن از کل کاربری های روستا 5/0 درصد می باشد.

کاربری آموزشی

کاربری های اموزشی روستا شامل یک دبستان، یک مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان می باشد. دبستان در بخش جنوب غربی روستا واقه شده است که 2160 متر مربع مساحت آن می باشد. مدرسه راهنمایی در بخش شمالی روستا واقع و در مجاورت زمین های زراعی با مساحت 35/6347 متر مربع می باشد. دبیرستان روستا نیز دارای مساحتی برابر با 68/2030 متر مربع در غرب روستا و در نزدیکی زمین های زراعی و نزدیک خانه بهداشت می باشد. در مجموع کاربری آموزشی روستا 72/.1 درصد کل کاربری های روستا را به خود اختصاص داده است.

کاربری اداری

کاربری روستا شامل ساختمان دهیاری و شورای اسلامی است که در بخش جنوب شرقی روستا واقع شده است. مساحت این کاربری برابر با 3/379 متر مربع می باشد که تنها 06/0 درصد ازز سرانه کاربری های روستا را در برمیگیرد.

کاربری بهداشتی- درمانی

کاربری بهداشتی روستا شامل یک باب حمام عمومی در بخش شمالی روستا در کنار مسجدو نزدیکی امام زاده می باشد که مساحت آن برابر با 20844 متر مربع می باشد

کاربری درمانی نیز شامل درمانگاه در بخش شمالی روستا با مساحت 64/1962 متر مربع، خانه بهداشت در سمت غرب روستا با مساحت 13/307 متر مربع و داروخانه با مساحت 95/52 متر مربع می باشد.

کاربری مذهبی- فرهنگی

مسجد و حسینیه در سمت شمال روستا و یک باب امام زاده در نزدیکی گورستان قدیمی روستا و دو باب مسجد دربخش غربی روبروی خانه بهداشت کاربری های مذهبی روستا را با مساحتی در مجموع 81/2339 متر مربع به خود اختصاص داده است.

کاربری فرهنگی روستا نیز شامل کتابخانه عمومی در کنار مسجد در بخش غربی روستا می باشد که آن نیز مساحتی بالغ بر 18/332 متر مربع از کل اراضی روستا را دربرمیگرد.

کاربری ورزشی

کاربری ورزشی شامل یک زمین ورزشی است که در خارج از روستا در سمت جنوب جاده اصفهان- مبارکه واقع شده استو مساحت آن برابر با 57/15154 متر مربع می باشد.

کاربری گورستان

در سطح روستا ده سرخ دو گورستان وجود دارد. یکی در بخش شمال شرقی روستا که خود به دو قسمت تبدیل می شود و در حال حاضر مورد استفاده قرار نمیگیرد. گورستان دیگر خارج از بافت روستا واقع شده است. مجموع مساحت هر دو گورستان 55/91839 متر مربع از کل مساحت روستا می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =