50

اطلاعات جمعیتی

براساس آمار حاصله جمعیت روستای ده سرخ در سال 1355 برابر با 1615 نفر بود هاست و در سال 1365 این تعداد به 2706 نفر رسیده است که با رشد 29/5 درصدی همراه بوده است. این روند تا سال 1375 نیز به صورت صعودی وجود داشته است و برابر با 3126 نفر بود است و در سال 1385 برابر با 3582  نفر بوده است و براساس آخرین سرشماری ها از خانه بهداشت این جمعیت در سال 1389 به 3602 نفر کاهش پیدا کرده است. این تعداد در سال 1390 به 3837 نفر افزایش داشته است که 2022 نفر را مردان و 1815 نفر را زنان تشکیل می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =