50

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

وضعیت اقلیمی روستای ده سرخ

روستای ده سرخ از نظر طبیعی در دشت واقع شده است و در کل عوارض مشخصی در روستا مشاهده نمی شود. روستای ده سرخ از شمال به روستای سمسان، رحیم آباد و وزیر آباد، از جنوب به ارتفاعات کوه کوچک (کوکوچی)، از شرق به شهرک صنعتی و جاده اصفهان- شیراز و از غرب به روستای اسد آباد ختم می شود. بیشترین میانگین حرارت سالانه در منطقه برابر با 2/23 درجه سانی گراد و کمترین درجه برابر با 5/7 درجه سانتی گراد می باشد که بیشترین درجه حرارت در تیرماه و کم ترین درجه حرارت در دی ماه می باشد. میزان بارش سالیانه در منطقه برابر با 33 میلیمتر است که حداقل بارش ماهیانه مربوط به ماه های تیر، مرداد و شهریور است که در این ماه های به طور میانگین بارشی وجود ندارد و حداکثر میزان بارش ها متعلق به ماه دی ماه می باشد که مقدار بارش در این ماه 9 میلیمتر محاسبه شده است. متوسط رطوبت نسبی منطقه 35 میلیمتر است.