50

انجمن ها و باشگاهها

 

مشخصات انجمن های فعال  روستا
تصویر عنوان انجمن نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  کانون بانوان عقیله بنی هاشم      
  موسسه الغدیر- کانون بانوان      
         

 

مشخصات باشگاههای فعال  روستا

تصویر عنوان باشگاه نام مدیر شماره تماس ساعات کاری