50

اماکن مذهبی

مسجد و حسینیه در سمت شمال روستا و یک باب امام زاده در نزدیکی گورستان قدیمی روستا و دو باب مسجد در بخش غربی روبروی خانه بهداشت کاربری های مذهبی روستا را با مساحتی در مجموع ۸۱/۲۳۳۹ متر مربع به خود اختصاص داده است.

مشخصات مراکز دینی روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
بقعه سید جلال      
مسجد جامع دهسرخ      
حسینیه در حال ساخت       
مسجد و حسینیه امام حسین      
  مسجد صاحب الزمان      
حسینیه قدیم دهسرخ      
گلستان شهدا      
گورستان قدیمی دهسرخ