50

مراکز فرهنگی

روستا ده سرخ دارای یک باب کتابخانه عمومی می باشد که در کنار مسجد در بخش غربی روستا واقع شده است و مساحتی بالغ بر ۲۹۶/۴۶ متر مربع از کل اراضی روستا را دربرمیگرد. روستا فاقد مجموعه فرهنگی- تفریحی می باشد که زمینی با کاربری فرهنگی با مساحت ۲۷۶۵ متر مربع برای آن در نظر گرفته شده است

 

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
کتابخانه عمومی       
 فرهنگسرای ولایت