50

مراکز آموزشی دولتی

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
مهد کودک و پیش دبستانی حدیث نور      
پیش دبستانی غیر دولتی آیندگان      
دبستان شهید نعمت اله عشوری      
دبیرستان دخترانه شهید مرتضی چوپانی
     
 دبستان پسرانه شفیع